Du er her

Countermeasures for use in fatigue risk management

Forfattere: Ross Owen Phillips
Rapportnr: 1488/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1713-4
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report

Arbeidsrelatert trøtthet er en trussel mot sikker transport, men lite er blitt gjort for å strukturere de mange mulige tiltakene mot trøtthet som ledere kan vurdere. For å forbedre situasjonen, gjennomgår vi litteraturen for å identifisere og beskrive 15 forskjellige tiltak mot trøttet. Vi grupperer disse mottiltakene i fem ulike farenivåer langs en «risikobane». Den resulterende modellen bidrar til å strukturere valget av mottiltak som utgjør barrierer til utviklingen av trøtthet i transport. Den endelige barrierstruktur vil være avhengig av type transportoperasjon og faren som må håndteres, og også av arbeidsgiverens tilgjengelige ressurser. Rapporten identifiserer også spørsmål som må besvares for å forbedre trøtthetsstyring ytterligere i framtidens transportoperasjoner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger