Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trøtthet i norsk land- og sjøtransport. Litteraturgjennomgang og intervjuer.

Fatigue in operators of land- and sea-based transport forms in Norway. Literature review and expert opinion. Fatigue in Transport Report III.

Forfattere: Ross Owen Phillips, Tor-Olav Nævestad, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1395/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1612-0
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Til tross for at trøtthet er en viktig risikofaktor i norsk vei-, bane- og sjøtransport, mangler vi gode date om omfanget av problemet blant operatører. Innenfor vei-, bane- og sjøtransport kan man identifisere spesielle bransjer der risikoen for trøtthet og utmattelse er høy. Det er imidlertid i liten grad satt i verk systematiske programmer for å redusere problemet. I jernbanetransport kan det likevel se ut til at det arbeides systematisk for å redusere trøtthet blant lokførere. Systematiske programmer for å håndtere trøtthet kan trolig først bli realisert på bred basis om nytten av slike programmer kan dokumenteres. Rapporten anbefaler en rekke tiltak for å redusere problemene knyttet til trøtthet innenfor vei-, bane- og sjøtransport i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger