Du er her

Trafikksikkerhetskultur i Norge og Hellas

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Ross Owen Phillips, Torkel Bjørnskau, Karen Ranestad, Alexandra Laiou, George Yannis
Rapportnr: 1685/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2217-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Samamendrag
Hele rapporten

Den foreliggende studien sammenlikner nasjonal trafikksikkerhetskultur i Norge og Hellas for å undersøke i hvilken grad dette kan forklare det ulike trafikksikkerhetsnivået i de to landene. Vår undersøkelse indikerer at de viktigste forskjellene mellom norsk og gresk trafikksikkerhetskultur er knyttet til høyere forekomst av aggressiv kjøring og mindre regeloverholdelser i Hellas. Studien tyder på at nasjonal trafikksikkerhetskultur påvirker trafikksikkerhetsadferd gjennom sjåførers oppfatning av hva som er «normalt» og forventet fra sjåfører i sitt eget land. På bakgrunn av intervjuene foreslår vi at de ulike nasjonale trafikksikkerhetskulturene kan skyldes forskjeller ved: 1) Interaksjon, 2) politihåndhevelse, 3) infrastruktur, 4) førernes følelsesmessige tilstand, og mer spesifikt finanskrisen i Hellas, 5) føreropplæring, og 6) sammensetningen av trafikantgrupper. Vi fant også en sammenheng mellom aggressiv kjøring og ulykkesinvolvering. Den foreliggende studien indikerer at nasjonal trafiksikkerhetskultur er viktig, fordi den påvirker trafikksikkerhetsadferd, som igjen er relatert til ulykkesinvolvering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger