Du er her

Espen Johnsson

Bachelor i Informatikk
Stilling Rådgiver
E-post ejo@toi.no
Direkte telefon 92 06 48 69
Avdeling Teknologianalyse og Innovasjon
Forskningsområde Intelligente transportsystemer
Maskinlæring og avansert databehandling
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger