Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Erfaringer med lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Erfaringer med lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Forfattere: Inga Margrete Ydersbond, Nils Fearnley, Vibeke Nenseth, Erling Johan Hjelmeng, Torkel Bjørnskau, Espen Johnsson
Rapportnr: 1945/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2004-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn ble vedtatt av Stortinget sommeren 2021. Loven hjemler kommunale forskrifter om utleie av det som i praksis handler om delte elsparkesykler. Rapporten dokumenterer et bredt utvalg interessenter og aktører sine erfaringer med loven slik den så langt har virket. Hovedbildet er at loven har bidratt til å oppnå sine formål, særlig om fremkommelige og trygge offentlige rom. Kommunene har fått et godt og effektivt virkemiddel for å ta kontrollen over et utleiemarked som, når det gjelder elsparkesykkel, i forkant av loven skapte kaotiske tilstander i mange større byer. Vår vurdering er at lovens bestemmelser i det store og hele er hensiktsmessige, men at noen punkter kan enten forbedres eller avklares. Videre er det behov for veiledning til kommunene, især om hvordan unngå at lokale forskrifter og tillatelsesordninger havner i konflikt med EØS-avtalen og tjenestedirektivet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger