Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering - Elbysykkelordningene i Buskerudbyen

Evaluering - Elbysykkelordningene i Buskerudbyen

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Espen Johnsson
Rapportnr: 1958/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2019-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Rapporten viser en oppsummering og vurdering av erfaringene med elektriske bysykler i Buskerudbyen i 2022. I 2022 var det to ulike modeller for elektriske bysykler i drift, en frittflytende modell i regi av Bolt i Drammen, og en stasjonsbasert modell i regi av Brakar i Kongsberg og Lier. Analysene finner at alle tilbudene var populære blant brukerne, samtidig oppnådde de stasjonsbaserte tilbudene lite bruk. Mye av trafikken var knyttet til jernbanestasjonene. Bruksmønsteret, turlengde tid på døgnet, er tilsvarende bruksmønsteret for elsparkesykler, men turene med elsykler er noe lengre og den typiske brukeren noe eldre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger