Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Parkeringsløsninger for delte elsparkesykler - Undersøkelser av parkeringsstativ og oppmalte plasser

Parkeringsløsninger for delte elsparkesykler - Undersøkelser av parkeringsstativ og oppmalte plasser

Forfattere: Katrine Karlsen, Espen Johnsson, Aslak Fyhri, Petr Pokorny
Rapportnr: 1821/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2349-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Feilparkerte elsparkesykler oppleves frustrerende, hindrer fremkommelighet og kan i de verste tilfeller lede til skader eller farlige situasjoner for andre trafikanter. Dette prosjektet evaluerer pilotforsøk med parkeringsstativ i Oslo og oppmalte parkeringsplasser i Trondheim og Oslo. Videodata viser at begge tiltakene har god effekt; over halvparten av elsparkesyklistene som avslutter turen i testområdene, parkerer i eller nær parkeringsløsningene i etterperiodene. Parkeringsstativene i Oslo har Voi-logo og vi ser en tydelig utleier-effekt der en stor andel av elsparkesykler fra Voi parkeres i stativ, mot veldig få elsparkesykler fra andre selskaper. Denne utleier-effekten ser vi ikke rundt de nøytrale oppmalte plassene i Trondheim. Fra GPS-data av Voi-sparkesykler ser vi at effekten av stativ avtar med avstand og at de har størst virkning når stativene plasseres i områdene der folk allerede parkerer. Resultatene fra spørreundersøkelsene viser også at en god frekvens på parkeringsplasser er viktig for at disse skal brukes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger