Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Analyser av sykkeltiltak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger med app-data

Analyser av sykkeltiltak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger med app-data

Forfattere: Aslak Fyhri, Tineke de Jong, Christian Weber, Espen Johnsson
Rapportnr: 1697/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2232-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet så på mulige datainnsamlingsmetoder og deres egnethet til å evaluere infrastruktur tiltak for syklister. Deretter undersøkte vi virkningen av 27 prosjekter på sykkelbruk, ved hjelp av appdata. Prosedyrer for databearbeiding og -analyse ble utviklet og sensitivitetstestet. Samlet sett har tiltakene som ble analysert ført til en økning i sykling på 31 prosent målt som antall syklister, og 19 prosent målt som antall meter syklet. Den største økningen på en enkelt strekning fant vi på Møllegata i Stavanger, med en tredobling av antall meter syklet. Denne rapporten viser at omfanget av prosjektet er viktig, men at mange av de "små tiltakene" også kan føre til økt sykkelbruk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger