Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tilgjengelig familievern – En analyse av befolkningens tilgang til Familieverntjenesten

Tilgjengelig familievern – En analyse av befolkningens tilgang til Familieverntjenesten

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Espen Johnsson
Rapportnr: 1714/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2256-5
Språk: norsk
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Familieverntjenesten skal være et tilbud til hele befolkningen, og spesielt til familier som behøver råd og veiledning om samlivsproblemer og andre vansker. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt føringer om at Familieverntjenestens kontorer skal være tilgjengelige for hele befolkningen innen to timers reisetid med bil og kollektivtransport. Analysene våre viser at tjenesten i stor grad er tilgjengelig med bil, men i mindre grad med kollektivtransport. Bare tre prosent av befolkningen har over to timer reisetid med bil til sitt kontor, mens andelen er ni prosent med kollektivtransport. Tilgjengeligheten er betydelig lavere i Nord-Norge og Midt-Norge enn i de sørlige regionene. Vi konkluderer med at et effektivt tiltak vil være å utvide tilbudet på utekontorene, noe som ville hatt en positiv effekt på tilgjengeligheten til tjenesten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger