Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Selvkjørende buss i signaliserte kryss - Videoanalyser av tre kryss i Rådhusgata i Oslo sentrum

Performance of automated shuttles at signalised intersections

Forfattere: Petr Pokorny, Belma Skender, Torkel Bjørnskau, Espen Johnsson
Rapportnr: 1822/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2352-4
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report

Selvkjørende busser testes over hele verden. De fleste slike piloter foregår i avgrensede og kontrollerte områder eller i områder med enkle trafikkforhold. Denne rapporten gir en unik evaluering av hvordan selvkjørende busser reagerer i ulike situasjoner under mer komplekse forhold. Driften av bussene i tre signaliserte kryss i Oslo sentrum er undersøkt ved hjelp av eksterne videoobservasjoner under reelle trafikkforhold. Funnene gir verdifull kunnskap om bussenes reaksjoner på trafikksignalene og til andre trafikanter. Slik kunnskap kan brukes videre i andre forsøk med automatiserte kjøretøy.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger