Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Parkeringsplasser for elsparkesykler i Drammen

Parkeringsplasser for elsparkesykler i Drammen

Forfattere: Katrine Karlsen, Espen Johnsson
Rapportnr: 1872/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1917-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Feilparkerte elsparkesykler oppleves som den største utfordringen med utleie av elsparkesykler i Drammen, og kommunen har malt opp parkeringsplasser for å bedre ryddigheten. Gjennom GPS-data har vi undersøkt hvordan oppmalte parkeringsplasser påvirker parkeringsmønsteret. Vi har evaluert parkeringsplasser i områder med «fri-flyt» parkering og områder med styrt parkering. Resultatene viser at elsparkesykler parkeres nærmere de oppmalte plassene, og at parkeringen blir mer samlet. Samtidig er effekten begrenset til de nærmeste området, og varierer fra sted til sted. Særlig tydelig er at det at parkeringsplasser har begrenset effekt dersom det er et annet, spesifikt reisemål i området som ikke er i umiddelbar nærhet til parkeringsplassen. Det var få parkeringsplasser i styrte områder, men resultatene indikerer at fysisk oppmerking bedrer ryddigheten. Oppmalte parkeringsplasser kan altså ha god effekt, men den nøyaktige plasseringen i området har stor betydning for virkningen på parkeringsatferden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger