Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Delte elsparkesykler i Oslo : En tidlig kartlegging

Delte elsparkesykler i Oslo : En tidlig kartlegging

Forfattere: Nils Fearnley, Siri Hegna Berge, Espen Johnsson
Rapportnr: 1748/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0931-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten er en tidlig kartlegging av dele-elsparkesykkel-markedet i Oslo i 2019. Delte elsparkesykler i Oslo har på kort tid blitt svært populære. Både tilbudet og etterspørselen gikk til himmels sommeren 2019. Elsparkesyklene blir brukt på relativt korte turer og synes å dekke særlig behov for dem som skal rekke avtaler og møter. En overvekt av brukerne er menn, under 40 år og på vei til/fra jobb eller skole. To sentrale utfordringer med de delte elsparkesyklene, er høy ulykkesrisiko og forsøplende, hensatte elsparkesykler. Det er behov for å regulere markedet. Norske byområder må ivareta dette behovet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger