Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Snakk om trafikksikkerhet – En utredning av chatbot som formidlingsverktøy

Snakk om trafikksikkerhet – En utredning av chatbot som formidlingsverktøy

Forfattere: Siri Hegna Berge
Rapportnr: 1751/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1163-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det finnes et stort potensial for å øke tilgjengeligheten av forskning på trafikksikkerhet ved å ta i bruk nye digitale verktøy. I dette prosjektet utredes mulighetene for en chatbot som formidler av trafikksikkerhet, som er programvare som kommuniserer gjennom tale og tekst. Data ble samlet gjennom en litteraturstudie og intervjuer. En chatbot kan ha nytteverdi hvis konseptet konkretiseres og spisses til en målgruppe som har behov for og interesse av å lære mer om trafikksikkerhet. Utvikling av en chatbot for trafikksikkerhet må sannsynligvis finansieres offentlig gjennom et større samarbeids- og innovasjonsprosjekt. Hensikten med et slikt prosjekt kunne være å undersøke hvordan vi kan bruke dialogbaserte brukergrensesnitt for å påvirke atferd i trafikken, og på denne måten gjøre målgruppen bedre rustet til å håndtere trafikksikkerhet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger