Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Generalisert reisetid - Hvordan oppleves arbeidsreiser i norske byer?

Generalisert reisetid - Hvordan oppleves arbeidsreiser i norske byer?

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Nils Fearnley
Rapportnr: 1712/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2254-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

For å oppnå nullvekstmålet er det viktig kollektivtilbudet er så godt at flest mulig arbeidsreiser kan foretas uten bruk av bil. TØI har studert konkurranseforholdet mellom bil, kollektivtransport og sykkel på arbeidsreiser ved å beregne generalisert reisetid til typiske arbeidssteder i norske byer. Resultatene viser blant annet at kollektivtilbudet er veldig orientert mot reiser til bysentrum. Kollektivtransport er svært lite attraktivt i forhold til bil på reiser til Alnabru i Oslo og Haukeland sykehus i Bergen, sammenlignet med reiser til sentrum av disse byene. Vi har også avdekket at et godt kollektivtilbud kjennetegnes av kort reisetid, få bytter og høy frekvens på avgangene. Dette er viktigere egenskaper ved kollektivtilbudet enn avstand til holdeplass og ventetid. Videre finner vi at sykkel kan konkurrere med andre transportmidler på reiser opp mot 10 kilometer, mens fordelen er betydelig større med elsykkel. Analysene av bompenger viser at utgifter til bom utgjør en liten, men betydelig andel av bilisters generaliserte reisekostnader. Innføring av bomringer i byene er derfor effektive virkemidler for å forbedre kollektivtilbudets konkurransekraft mot bil.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger