Du er her

Samfunnsregnskap for Ruter 2008

Forfattere: Knut Sandberg Eriksen, Anita Vingan, Rolf Hagman, Nils Fearnley
Rapportnr: 1032/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0998-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Samfunnsregnskapet for Ruter faller i to deler. Den første delen er et regnskap for samfunnsøkonomiske kostnader for persontransportsystemet i Oslo og Akershus. De eksterne kostnadene er betydelige og spesielt for Oslo. Den andre delen, som er en nytte-kostnadsanalyse, viser at en generell takstreduksjon kan være lønnsom for samfunnet, mens en generell tilbudsøkning ikke er det. Det kan derimot være lønnsomt å forsterke rushtidstilbudet på en gjennomsnittlig bussrute.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger