Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kommunenes inntektsbortfall ved at el-biler har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser

Kommunenes inntektsbortfall ved at el-biler har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser

Forfattere: Nils Fearnley
Rapportnr: 1340/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1548-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Elbiler har rett til gratis offentlig parkering. Størrelsen på inntektsbortfallet dette medfører for norske kommuner, er kartlagt ved ulike tilnærminger. Totalt sett for hele landet ligger inntektsbortfallet på anslagsvis 100-120 millioner kroner på landsbasis per juli 2014. Dette anslaget må justeres fortløpende, ettersom antallet elbiler i Norge er i sterk vekst.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger