Du er her

Statusrapport for ekspressbussnæringen

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Petter Christiansen, Nils Fearnley
Rapportnr: 1167/2011
ISBN: 978-82-480-1283-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1266-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer statistikk over dagens ekspressbussmarked i Norge og utviklingstrekk i markedet i perioden 2000 til 2010. Rapporten viser at ekspressbussnæringen har vokst raskt etter dereguleringen av næringen tidlig på 2000 -tallet. Målt i nettverksstørrelse og antall passasjerer ser 2007 ut til å være et foreløpig toppår for næringen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger