Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Superbuss: Muligheter for høystandard bussløsninger i Norge

Superbuss: Muligheter for høystandard bussløsninger i Norge

Forfattere: Nils Fearnley, Jan U Hanssen, Åse Nossum, Gustav Nielsen
Rapportnr: 962/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0884-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten presenterer superbuss (bus rapid transit) som alternativ til satsing på bybaneløsninger i norske byområder. Vi finner at superbuss har potensial til å være mer kundetilpasset og bedre egnet til norske byområder, og at investerings- og driftskostnader sannsynligvis ligger betydelig under bybanens. Ut fra et tenkt eksempel der en satser på en konkret superbusslinje i Trondheim, finner vi at den driftsøkonomisk vil gå omtrent i balanse. Sammenlignet med en bybaneløsning vil satsing på superbuss gi 50-60 prosent lavere driftskostnader, 60-75 prosent lavere investeringskostnader og et mer kundeorientert tilbud. Vi antar at brorparten av de 10 største, norske byområdene har markedsgrunnlag for superbussatsing.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger