Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Superbuss: Muligheter for høystandard bussløsninger i Norge

Superbuss: Muligheter for høystandard bussløsninger i Norge

Forfattere: Nils Fearnley, Jan U Hanssen, Åse Nossum, Gustav Nielsen
Rapportnr: 962/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0884-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten presenterer superbuss (bus rapid transit) som alternativ til satsing på bybaneløsninger i norske byområder. Vi finner at superbuss har potensial til å være mer kundetilpasset og bedre egnet til norske byområder, og at investerings- og driftskostnader sannsynligvis ligger betydelig under bybanens. Ut fra et tenkt eksempel der en satser på en konkret superbusslinje i Trondheim, finner vi at den driftsøkonomisk vil gå omtrent i balanse. Sammenlignet med en bybaneløsning vil satsing på superbuss gi 50-60 prosent lavere driftskostnader, 60-75 prosent lavere investeringskostnader og et mer kundeorientert tilbud. Vi antar at brorparten av de 10 største, norske byområdene har markedsgrunnlag for superbussatsing.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger