Du er her

Hva skjer med ekspressbussene?

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Nils Fearnley
Rapportnr: 1200/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1331-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten studerer utviklingen i ekspressbussmarkedet i Norge og Sverige, med særlig vekt på mulige forklaringer på hvorfor det norske ekspressbussmarkedet har stagnert etter år 2007/2008.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger