Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Markedspotensialmodell for Oslo og Akershus (MPM23) – Dokumentasjon og brukerveiledning for versjon 1.0

Markedspotensialmodell for Oslo og Akershus (MPM23) – Dokumentasjon og brukerveiledning for versjon 1.0

Forfattere: Stefan Flügel, Elise Caspersen, Truls Angell, Nils Fearnley, Chi Kwan Kwong
Rapportnr: 1451/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1677-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Model description and additional analysis with version 1.1
Hele rapporten
LOS-data
Summary

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra og i samarbeid med Ruter utviklet en modell for transportmiddelvalg basert på data fra Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS). Regnearkmodellen MPM23 beregner endringer i markedsandeler for bil (fører og passasjer), gange, sykkel, tog, buss og trikk/t-bane som følge av tiltak. Modellen er spesielt egnt til å studere konkurranseflatene mellom forskjellige kollektive driftsformer. MPM23 segmenterer resultater på delmarkeder (etter reiseformål, distanse, og storsoner) og illustrerer hvor heterogent transportmiddelvalget innenfor Oslo/Akershus er. Rapporten dokumenterer metodikk, datagrunnlag og estimeringsmodellen bak MPM23. Den inneholder også en brukerveiledning for regnearkmodellen MPM23 og et kapittel om forbedringspotensialet og videre utvikling av modellen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger