Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tilbuds- og etterspørselssammenhenger i jernbanesektoren

Tilbuds- og etterspørselssammenhenger i jernbanesektoren

Forfattere: Nils Fearnley, Jørgen Aarhaug, Jon Martin Denstadli, Øystein Engebretsen, Liva Vågane
Rapportnr: 1244/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1401-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten er delt inn i tre deler. Den første drøfter etterspørselsdrivere med fokus på ulike jernbanemarkeder, men særlig på pendling i Oslo-regionen. Den andre delen drøfter disse funnene opp mot behov for utbygginger. Denne delen tar særlig for seg korridorene mellom Oslo og Trondheim/Bergen. Del tre drøfter samfunnsøkonomien i dette både på svært overordnet nivå og i form av en tilrettelagt optimeringsmodell for jernbanen. Jernbanens viktigste rolle og største potensial er knyttet til reiser i pendlingsavstand til de store byene. Satsing på infrastruktur i disse områdene, og særlig på lokaltogstrekningene, vil gi best avkasting. Kortere reisetider med tog vil bidra til å øke pendlingsomlandet til disse byene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger