Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Styringsutfordringer og målkonflikter i et deregulert transportmarked. Sluttrapport

Styringsutfordringer og målkonflikter i et deregulert transportmarked. Sluttrapport

Forfattere: Nils Fearnley, Åse Nossum
Rapportnr: 955/2008
ISBN: 978-82-480-0872-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0873-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten oppsummerer og dokumenterer det arbeidet som er gjort i prosjektet "Styringsutfordringer og målkonflikter i et deregulert transportmarked" (MÅLSTYR).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger