Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Grunnlagsdata om parkering i byområder. Registreringer av tilbudet og parkeringens priselastisitet

Grunnlagsdata om parkering i byområder. Registreringer av tilbudet og parkeringens priselastisitet

Forfattere: Jan U Hanssen, Nils Fearnley
Rapportnr: 1206/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1344-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det er behov for bedre kunnskap om parkering som virkemiddel for å påvirke bilbruken. Det skal legges et grunnlag for at virkninger av parkeringstiltak skal kunne analyseres med de regionale transportmodellene. Prosjektet beskriver hvordan parkeringstilbudet er registrert i noen utvalgte byer. Basert på en litteraturstudie er også ulike beregninger av priselastisiteter blitt sammenstilt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger