Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Pilotstudier: Før- og underveisundersøkelser av Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Pilotstudier: Før- og underveisundersøkelser av Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Forfattere: Aud Tennøy, Paal Brevik Wangsness, Jørgen Aarhaug, Fredrik Alexander Gregersen, Nils Fearnley
Rapportnr: 1455/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1682-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Her rapporteres pilotstudier av buss for bane på Østensjøbanen og kapasitetsreduksjon i Smestadtunnelen. Buss for bane ga ulemper for en stor andel av trafikantene, men 82 prosent reiste fortsatt kollektivt. Buss for bane har medført endringer i rutiner i husstanden for en tredjedel av trafikantene. Informasjon om at kapasitetsreduksjon fra fire til to felt i Smestadtunnelen kunne gi store forsinkelser førte til at trafikken ble redusert med 3500 kjøretøy eller 37 prosent i morgenrushet. Det oppsto ikke køer eller forsinkelser. I stabil underveissituasjon var trafikkmengdene tilbake til samme nivå som før. Kapasitetsreduksjonen har ikke medført vesentlig økte forsinkelser på lenken. Dermed har trafikantene heller ikke gjort vesentlige tilpasninger, og de har ikke opplevd vesentlige negative konsekvenser. Dette forklarer vi hovedsakelig med at Smestadtunnelen hadde kapasitetsreserver i rushtiden før arbeidene startet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger