Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene?

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene?

Forfattere: Jan U Hanssen, Nils Fearnley, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1169/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1276-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten er utarbeidet i tilknytning til arbeidet med NTP 2014-2023. Den er basert på konseptvalgutredninger og annen dokumentasjon fra de ni byområdene som inngår i Framtidens byer. Den gir en oversikt over hvilke økonomiske rammer som anses nødvendig for å følge opp intensjoner om å styrke og forbedre kollektivtilbudet. Kostnadsanslagene er svært usikre, og det er ikke alltid tydeliggjort om de også omfatter anslåtte rammer for drift av rutenettet. Det er vesentlig mer kostbart å betjene nye kollektivbrukere i rushperiodene enn om de fordeles jevnt over driftsdøgnet, men det er vanskelig å angi et konkret beløp. Mye avhenger av hvordan dette er ivaretatt i kontraktene med operatørene. Rapporten avsluttes med en litteraturbasert utredning om høykvalitets bussløsninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger