Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Veileder: Nyttekostnadsanalyse av enklere kollektivtransporttiltak. Revidert 2010

Veileder: Nyttekostnadsanalyse av enklere kollektivtransporttiltak. Revidert 2010

Forfattere: Nils Fearnley, Karen Evelyn Hauge, Marit Killi, Harald Minken
Rapportnr: 1121/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1183-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Effektberegninger (Excel-fil) oppdatert 2015
Hele rapporten

Denne rapporten er et nyttekostnadsberegningsverktøy for enklere kollektivtransporttiltak. Rapporten redegjør for en enkel og brukervennlig tilnærming til nyttekostnadsanalyse for 26 forskjellige, enklere kollektivtiltak og tre pakker av tiltak. Det er lagt vekt på at denne rapporten skal følge samme tilnærming som øvrige, anerkjente nyttekostnadsverktøy i transportsektoren.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger