Du er her

Ekspressbussruter - et sammensatt marked

Forfattere: Merethe Dotterud Leiren, Hanne Samstad, Nils Fearnley, Harald Minken
Rapportnr: 904/2007
ISBN: 978-82-480-0777-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0778-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne rapporten gis et bidrag til historieskrivingen om ekspressbussystemet i Norge. Dagens ekspressbussmarked og etterspørselen etter ekspressbussreiser beskrives, i tillegg til samordningen av ekspressbusstjenester og lokal kollektivtransport. Rapporten avsluttes med en samfunnsøkonomisk analyse som viser at ekspressbussmarkedet genererer en samfunnsøkonomisk nytte på omkring 1,5 milliarder kroner pr år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger