Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Organisering og finansiering av kollektivtransport i 11 europeiske land.

Organisering og finansiering av kollektivtransport i 11 europeiske land.

Forfattere: Erik Carlquist, Edvin Frøysadal, Nils Fearnley, Jon-Terje Bekken
Rapportnr: 590/2002
ISBN: 82-480-0279-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten gir en kort oversikt over organiseringen og finansieringen av kollektivtransporten i de 11 europeiske landene Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Sverige, Storbritannia, Tyskland og Østerrike. For hvert av landene oppsummeres status med hensyn til organiseringen og til de nye "spillereglene" i markedet, forstått som fordeling av ansvar for inntekter, kostnader, organisering, planlegging og gjennomføring av kollektivtilbudet, samt en beskrivelse av hvordan konkurransen fungerer. Hovedfokus er på jernbane og lokal kollektivtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger