Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivtransportmarkedet i by: Fakta og eksempler.

Kollektivtransportmarkedet i by: Fakta og eksempler.

Forfattere: Alberte Ruud, Nils Fearnley, Katrine Næss Kjørstad, Trine Hagen
Rapportnr: 811/2005
ISBN: 82-480-0586-0
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0587-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten oppsummerer de siste 10 års forskning omkring markedsanalyser for kollektivtransport i byområder. Særlig vekt er lagt på å presentere resultater fra Samferdselsdepartementets tiltakspakker 1996-2000. Rapporten henvender seg til et ikke-akademisk publikum og legger vekt på å presentere kunnskap, funn, fakta og eksempler på markedsrettet kollektivtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger