Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - dokumentasjonsrapport

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - dokumentasjonsrapport

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Nils Fearnley, Kenneth Løvold Rødseth, Hilde Johanne Svendsen, Karoline Louise Hoff, Falko Müller, Robert Bjørnøy Norseng, Eivind Tveter
Rapportnr: 1582B/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2076-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det har aldri reist flere med kollektivtransport i Norge enn nå. Veksten i kollektivtransporten har kommet som et resultat av politiske målsettinger som er fulgt opp gjennom bevilgninger og prioriteringer. Samtidig med økt offentlig kjøp av kollektivtransport har kostnadene per produsert enhet kollektivtrafikk økt. Dette skyldes i hovedsak faktorer utenfor fylkeskommunenes kontroll, som lønnsutvikling og utvikling i drivstoffpriser. I framtiden kan kollektivtransport bli både mer miljøvennlig og billigere. Politiske målsetninger om økte kollektivandeler peker likevel i retning av større behov for offentligkjøp av kollektivtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger