Du er her

Lettbaner - europeiske erfaringer

Forfattere: Jan U Hanssen, Jon-Terje Bekken, Nils Fearnley, Arild Henrik Steen
Rapportnr: 764/2005
ISBN: 82-480-0484-8
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0485-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det skal utarbeides en "helhedsplan for kollektivtransporten i København". Rapporten er et delbidrag til denne planen og gir en sammenstilling av fakta og erfaringer fra planlegging og anlegg av bybaner i andre europeiske byer som har satset på moderne sporvognssystemer (bybane) i gatene. Det er blant annet samlet informasjon om beslutningsgrunnlag og målsettinger som ligger til grunn for slik satsing. Som del av prosjektet er det også samlet et billedgalleri med sikte på å vise eksempler på hvordan bybaner kan innpasses i gatenettet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger