Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av standarder og praksis for tilrettelegging for synshemmede i transportsystemet

Evaluering av standarder og praksis for tilrettelegging for synshemmede i transportsystemet

Forfattere: Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt, Nils Fearnley, Bryan Matthews
Rapportnr: 1260/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1429-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Rapport
Summary

Tilrettelegging for synshemmede i transportsystemet er en viktig del av arbeidet med å gjøre samfunnet universelt utformet. Oppdragsgiverne ønsket å evaluere standarder, håndbøker og veiledere, samt praksis. Målet var å få innspill til endringer som er nødvendige for å sikre at transportsystemet blir mer brukbart for de reisende. Vi fant klare muligheter for forbedringer, med hensyn til hvilke anbefalinger som gis og hvordan disse presenteres. Det er behov for mer kunnskap blant aktørene, samt endringer i plan- og prosjekteringsprosessene. Det viktigste funnet er likevel at det mangler systematisk og forskningsbasert kunnskap om hvordan blinde og svaksynte bruker elementer i det fysiske miljøet når de orienterer seg. Dette er sannsynligvis den viktigste forklaringen på mangler ved standarder, håndbøker og veiledere, samt ved praksis.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger