Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Veileder: Virkningsberegning av enklere kollektivtransporttiltak

Veileder: Virkningsberegning av enklere kollektivtransporttiltak

Forfattere: Nils Fearnley, Marit Killi
Rapportnr: 857/2006
ISBN: 82-480-0684-0
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0685-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Revidert versjon TØI rapport 1121/2010
Hele rapporten

Denne rapporten er et virkningsberegningsverktøy for enklere kollektivtransporttiltak. Det brukes i sum mye ressurser på slike tiltak i Norge, men det har hittil ikke eksistert noe verktøy for å kvantifisere deres nytte og kostnader. Rapporten redegjør for en enkel og brukervennlig tilnærming til nyttekostnadsanalyse for 24 forskjellige, enklere kollektivtiltak. Det er lagt vekt på at denne rapporten skal følge samme tilnærming som øvrige, anerkjente nyttekostnadsverktøy i transportsektoren. NB! Revidert versjon se TØI rapport 1121/20|10

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger