Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Målrettet bruk av konkurranseutsetting av persontransporttjenester. Dokumentasjonsrapport

Målrettet bruk av konkurranseutsetting av persontransporttjenester. Dokumentasjonsrapport

Forfattere: Frode Longva, Jon Inge Lian, Didier van de Velde, Claus Hedegaard Sørensen, Oddgeir Osland, Knut Sandberg Eriksen, Nils Fearnley
Rapportnr: 787A/2005
ISBN: 82-480-0537-2
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0538-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer dokumentasjonen av effekter av ulike former for konkurranseutsetting av persontransporttenester i ulike land innen tre ulike sektorer: Lokal kollektivtransport, jernbane og luftfart.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger