Du er her

Gjesteundersøkelsen 2001

Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue
Rapportnr: 541/2001
ISBN: 82-480-0226-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten gir en oversikt over utenlandske forretnings- og feriereiser til/fra Norge i sommersesongen (mai - september) og i hele året 2001. Både overnattingsgjester og dagsbesøkende er inkludert. Det kom 1,85 millioner overnattingsgjester og omlag 590 000 dagsbesøkende (cruisepassasjerer unntatt) i løpet av sommersesongen. Hver femte reise er en forretningsreise, mens resten er ferie- og fritidsreiser. Utenlandske gjester tilbrakte til sammen 13,9 millioner gjestedøgn i Norge sommeren 2001. Det var en nedgang på én prosent i det totale antallet overnattingsgjester sammenliknet med sommersesongen 2000. Antallet utenlandske gjestedøgn gikk tilbake med fem prosent, det aller meste av dette gjaldt ferietrafikken. For de utenlandske bil- og bussturistene, som står for 75 prosent av alle utenlandske feriegjestedøgn i sommersesongen, har det vært en nedgang i trafikken over flere sesonger. Det registrerte antallet gjestedøgn blant disse ferierende lå 12 prosent lavere enn nivået i 1996. For hele året 2001 under ett kom det 3,1 millioner overnattingsgjester og 1,2 millioner dagsbesøkende. I tillegg foretok utenlandske cruisepassasjerer 800 000 dagsbesøk i norske havner. Totalt foretok utenlandske gjester 20,7 millioner utenlandske overnattinger, hvorav forretningsreisende sto for 3,8 millioner og feriegjestene for 16,9 millioner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger