Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utenlandske turisters forbruk i Norge sommeren 2002

Utenlandske turisters forbruk i Norge sommeren 2002

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen, Arne Rideng, Berit Grue, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 636/2003
ISBN: 82-480-0331-0
Språk: Norwegian

Denne rapporten dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske turister i Norge i sommersesongen 2002. Studien bygger på Gjesteundersøkelsen 2002, en representativ utvalgsundersøkelse. Antallet respondenter var til sammen 3 414. Undersøkelsen omfatter overnattingsgjester som reiste ut av Norge med fly, jernbane eller egen bil og som var på en reise der hovedformålet var ferie/fritid, besøk hos slekt/venner eller private innkjøp. Gjennomsnittlig døgnforbruk var 760 kroner. Gjennomsnittlig totalt forbruk for norgesreisen var nærmere 6 200 kroner. To tredeler av dette, cirka 4 000 kr, var betalt under oppholdet i Norge, mens det resterende var forhåndsbetalt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger