Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Farlig gods i det norske veg-og jernbanenettet

Farlig gods i det norske veg-og jernbanenettet

Forfattere: Anne Madslien, Ingar Kjetil Larsen, Berit Grue
Rapportnr: 700/2004
ISBN: 82-480-0406-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

DSB gjennomførte høsten 2002 en kartlegging av transport av farlig gods i Norge. TØI har bearbeidet dette datamaterialet samt informasjon fra CargoNet om transport av farlig gods på jernbane, slik at det kan benyttes til å produsere geografiske plott over hvordan transport av farlig gods fordeler seg i det norske veg- og jernbanenettet. Rapporten inneholder et utvalg plott for ulike fareklasser og geografiske områder for henholdsvis veg- og jernbanetransport.Selv om DSBs undersøkelse ikke fanger opp all transport av farlig gods i Norge, kan plottene likevel være til hjelp ved planlegging og vurdering av beredskapsbehov på ulike regionale nivå.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger