Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gjesteundersøkelsen 2008 - Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge

Gjesteundersøkelsen 2008 - Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge

Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue
Rapportnr: 995/2008
ISBN: 978-82-480-0938-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0939-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en oversikt over utenlandske forretnings- og feriereiser til Norge i 2008, med spesiell vekt på sommersesongen (mai-september). I 2008 kom det 4,4 millioner overnattingsgjester og 1,35 millioner dagsbesøkende til Norge. Dette er en økning med én prosent i forhold til året før. Antallet tjenestereiser har økt med åtte prosent, mens antallet feriereiser har gått ned med én prosent. Bobilturismen fra utlandet øker likevel og det samme gjelder bussturismen. Tyskland, Sverige og Danmark er de tre viktigste landene for norsk reiselivsnæring. Det samlede antallet utenlandske gjestedøgn i Norge er beregnet til 29 millioner. En fjerdedel av overnattingene skjer hos slekt og venner, for øvrig er hotell, camping og overnatting på hytte mest vanlig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger