Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den nasjonale persontransportmodellen - fase 4c

Den nasjonale persontransportmodellen - fase 4c

Forfattere: Berit Grue, Tom N Hamre, Odd I Larsen, Jens Rekdal, Frode Voldmo
Rapportnr: 1151/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Det landsomfattende modellsystemet for beskrivelse av reiseadferd mellom norske kommuner er nå videreutviklet i fase 4. Systemet består av en sekvens disaggregerte statistiske tverrsnittsmodeller, hvor dels husholdninger og dels personer er analyseenheten. Total reiseaktivitet og reiseadferd finnes ved å aggregere opp enkelte "personers" beslutninger om å reise, og i så fall hvor og på hvilken måte. Systemet består av førerkort- og bilholdsmodeller, reisegenereringsmodeller og modeller for transportmiddel- og destinasjonsvalg. Dette notatet dokumenterer oppdatering av inngangsdata og kalibreringsgrunnlag, reestimering av langdistansemodellen og eksempler på modellens predikeringsevne i form av etterspørselselastisiteter som beregnes på aggregert nivå.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger