Du er her

Reiselivstrafikk på veg

Forfattere: Berit Grue
Rapportnr: 891/2007
ISBN: 978-82-480-0753-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0754-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten inneholder kunnskapsstatus og analyser av reiselivstrafikken på norske veger. Hovedkildene er kontinuerlige trafikktellinger fra Statens vegvesen, den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2005), Gjesteundersøkelsene og turistvegundersøkelsene fra TØI. Den reiselivsbaserte vegtrafikken beskrives i form av ulike trafikksituasjoner, sesongvariasjoner og turisttrafikkens sammensetning og kvalitetsetterspørsel. De to hovedgruppene er bilister på lengre ferie-/fritidsreiser og utenlandske bilturister på norske veger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger