Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Akseptable tiltak for mer effektive og miljøvennlige arbeidsreiser i store byområder

Akseptable tiltak for mer effektive og miljøvennlige arbeidsreiser i store byområder

Forfattere: Susanne Nordbakke, Petter Christiansen, Øystein Engebretsen, Berit Grue, Erik Bjørnson Lunke, Julie Runde Krogstad
Rapportnr: 1843/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2382-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Reisetid, parkeringsmulighet ved arbeidsplassen og (arbeidsplass)tetthet er viktige faktorer som påvirker transportmiddelvalg på arbeidsreisen. På kort sikt er innføring av parkeringsavgift på arbeidsplasser og forbedring av reisetiden på kollektivtransporten tiltak som i kombinasjon kan redusere bilbruk på arbeidsreiser. Analysene støtter også opp under betydningen av mer langsiktige tiltak som endret arealbruk. Økt bruk av hjemmekontor har betydelig potensiale for å redusere antall arbeidsreiser med bil.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger