Du er her

Sykling og sykkelmål

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Berit Grue
Rapportnr: 1676/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2200-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I Nasjonal Transportplan (2018 – 2029) er det et mål om at sykkelandelen i Norge skal øke til åtte prosent innen 2023. Det er i tillegg et mål om at sykkelandelen i de største byområdene skal være på 20 prosent. Vi har undersøkt sammenhengen mellom disse målsetningene, og funnet ut at det trolig er lettere å nå målet om åtte prosent sykkelandel på landsbasis, enn å oppnå 20 prosent sykkelandelen i alle de ni største byområdene. Videre har vi sett på sammenhengen mellom sykkelmålene og målet om nullvekst i bruk av bil på personreiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger