Du er her

  • > Publikasjoner
  • > På veg mot drømmeferien? Aktiviteter, interesser og opplevelser blant utenlandske bilturister i utvalgte områder i Norge

På veg mot drømmeferien? Aktiviteter, interesser og opplevelser blant utenlandske bilturister i utvalgte områder i Norge

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen, Berit Grue, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 575/2002
ISBN: 82-480-0263-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten beskriver og analyserer utenlandske bilturister som har besøkt visse steder i Norge i sommersesongen. Hensikten er å medvirke til en kunnskapsplattform som kan styrke forståelsen av denne delen av turismen, i forhold til arbeidet med å utvikle nasjonale turistveger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger