Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Innfartsparkering med bil og sykkel. Faktorer som påvirker togtafikantenes valg av transportmiddel til stasjonene i Oslo og Akershus

Innfartsparkering med bil og sykkel. Faktorer som påvirker togtafikantenes valg av transportmiddel til stasjonene i Oslo og Akershus

Forfattere: Berit Grue, Arnfinn Hoelsæter
Rapportnr: 1159/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant togreisende i morgenrushet fra jernbanestasjoner i Oslo-området. 34 prosent av de spurte går til toget, 24 prosent innfartsparkerer med bil, 20 prosent bruker sykkel, 13 prosent benytter buss og 8 prosent blir kjørt av andre. Konkurransen om bilen i husholdningen har stor innvirkning på valget av transportmiddel. Tidsfaktoren spiller en viktig rolle for transportmiddelbruken. De som innfartsparkerer med bil har liten forskjell i tidsbruk i forhold til å kjøre bil hele veien. De som bruker buss til toget har den mest tidkrevende transporten. Trafikantene er ikke fornøyd med sikkerheten for parkering av bil eller sykkel på stasjonene. Problemet er størst i områder med lite trafikk. Mer enn halvparten av de spurte har ærend i løpet av hjemreisen, mens én av ti bringer og henter barn i skole eller barnehage.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger