Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vurdering av ny rutestruktur for kollektivtransport i Oppland fylke Region Hadeland

Vurdering av ny rutestruktur for kollektivtransport i Oppland fylke Region Hadeland

Forfattere: Jon-Terje Bekken, Berit Grue, Katrine Næss Kjørstad
Rapportnr: 818/2005
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0602-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten er en gjennomgang av rutetilbudet på Hadeland. Skoletransporten er dimensjonerende for både kostnader og tilbudet som gis. Innsparinger bør derfor søkes ved en effektivisering av skoletransporten. Rutestrukturen i regionen bør forenkles. Oppmøtettidspunktene for skolene er avgjørende for vognkapasiteten og bør derfor spres mest mulig i tid. Det bør opprettes formaliserte samarbeid mellom fylket, kommunene og skolene for å se skoletransporten i regionen under ett, og dermed få oppmøtetidspunkter på skolene som minimerer bussbehovet. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger