Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Turistenes forbruk i Norge sommeren 1995 : en analyse av forbruksutgiftene blant norske og utenlandske feriegjester

Turistenes forbruk i Norge sommeren 1995 : en analyse av forbruksutgiftene blant norske og utenlandske feriegjester

Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Berit Grue
Rapportnr: 320/1996
ISBN: 82-7133-965-6
Språk: Norwegian

Rapporten gir en oversikt over turistenes forbruk under sitt ferieopphold i Norge sommeren 1995. Et gjestedøgn for en norsk turist på ferie i hjemlandet representerer et gjennomsnitts-forbruk på ca 375. For en utenlandsk turist er forbruket ca 520 kr i gjennomsnitt. Rapporten gir en oversikt over forbruksfordelingen mellom ulike overnattingsformer og nasjoner, og det er utarbeidet detaljerte oversikter over forbrukets fordeling på ulike vare- og tjenestekategorier.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger