Du er her

Gjesteundersøkelsen 2000

Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue
Rapportnr: 496/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten gir en oversikt over utenlandske forretnings- og feriereiser som ble foretatt til/fra Norge i sommersesongen (mai - september) og i hele 2000. Både overnattingsgjester og dagsbesøkende er inkludert. Det kom 1,9 millioner overnattingsgjester og omlag 620 000 dagsbesøkende (cruisepassasjerer unntatt) i løpet av sommersesongen. 18 prosent av de besøkende var på forretningsreise, mens 82 prosent var på ferie/ fritidsreise. Utenlandske gjester tilbrakte til sammen 14,7 millioner gjestedøgn i Norge sommeren 2000. Det var en nedgang på fire prosent i det totale antallet overnattingsgjester sammenliknet med sommersesongen 1999. Antall utenlandske gjestedøgn gikk tilbake med én prosent. Denne nedgangen er registrert for både forretningsreisende og feriereisende. Det var en spesielt sterk nedgang i grensetrafikken på veg, mens antallet tilreisende som benytter ferge, fly eller tog på reisen er relativt uforandret. For de utenlandske bil- og bussturistene, som står for 75 prosent av alle utenlandske feriegjestedøgn i sommersesongen, har det vært en nedgang i trafikken over flere sesonger. Det registrerte antallet gjestedøgn blant disse ferierende lå 13 prosent lavere enn nivået i sommersesongen 1995. Nedgangen de to siste sesongene har vært markant blant tilreisende fra Tyskland, Sverige og Nederland. Totalt var det 3,1 millioner overnattingsgjester og 1,2 millioner dagsbesøkende (cruisepassasjerer unntatt) som ankom Norge fra utlandet i 2000.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger