Du er her

  • > Publikasjoner
  • > BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen. Dokumentasjonsrapport

BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen. Dokumentasjonsrapport

Forfattere: Aud Tennøy, Elise Caspersen, Oddrun Helen Hagen, Iratxe Landa-Mata, Susanne Nordbakke, Kåre H. Skollerud, Anders Tønnesen, Tale Ørving, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1733/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2279-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten analyserer tilpasninger til, effekter og konsekvenser av at kapasiteten i Brynstunnelen ble redusert fra fire til to felt, og senere gjenåpnet med full kapasitet. Trafikantene (arbeidsreisende, varelevering og drosjer) tilpasset seg kapasitetsreduksjonen på måter som ga vesentlige reduksjoner i trafikkmengder i Brynstunnelen og på denne delen av Ring 3. Trafikantene valgte andre ruter, andre transportmidler, andre reisetidspunkt og gjorde hyppigere bruk av hjemmekontor. Gjennomsnittshastighetene i rush ble likevel redusert, til dels vesentlig. Da tunnelen ble gjenåpnet med full kapasitet, endret trafikkmengdene seg tilbake, men til et lavere nivå enn i førsituasjonen. Vi fant i hovedsak kun mindre endringer i andre deler av veisystemet. Informasjonen om endringene nådde ut til trafikantene. Forsinkelsene og tilpasningene ga ulemper for alle typer trafikanter, men ikke store negative konsekvenser. Vi har dermed funnet at å halvere kapasiteten på en av Norges tyngst trafikkerte veilenker gikk ganske bra – det skapte ikke krise eller kaos.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger