Du er her

Klimavennlige jobbreiser i Oslo kommune

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Kåre H. Skollerud, Petter Christiansen, Tom Erik Julsrud, Iratxe Landa-Mata
Rapportnr: 1632/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2142-1
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Oslo kommune har mål om betydelige klimagassutslipp fram mot 2020 og 2030. Blant de ansatte i Oslo kommune er bilbruken relativt lav i forhold til resten av Oslo og landet, men våre analyser viser likevel et betydelig potensial for klimagassreduksjon ved å redusere de ansattes bilbruk. Det er særlig tiltak rettet mot ansatte i skoler og barnehager som vil kunne ha en stor effekt, siden det er mange ansatte i disse virksomhetene. Det vil også være viktigere å innføre tiltak mot arbeidssteder i de ytre bydelene enn i indre by.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger