Du er her

  • > Publikasjoner
  • > BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Smestadtunnelen. Sluttrapport

BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Smestadtunnelen. Sluttrapport

Forfattere: Aud Tennøy, Elise Caspersen, Oddrun Helen Hagen, Iratxe Landa-Mata, Susanne Nordbakke, Kåre H. Skollerud, Anders Tønnesen, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1763/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1571-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Rapporten uten vedlegg
Vedleggene
Summary

Rapporten oppsummerer resultatene fra analyser av trafikantenes tilpasninger til, og effekter og konsekvenser av, at kapasiteten i Smestadtunnelen i Oslo var redusert fra fire til to kjørefelt fra juni 2015 til mai 2016. Det går ca. 50 000 kjt/d i tunnelen, og det ble kommunisert at det var forventet betydelig økte forsinkelser. Informasjonen resulterte i at trafikken ble redusert med 33-37 prosent i rushtimene den første dagen, og ingen kø eller forsinkelser. Pressen rapporterte dette, og trafikken økte raskt tilbake til normalt nivå. Dette forårsaket bare mindre hastighetsreduksjoner i rushtimene. Det viste seg at tunnelen kunne avvikle 50 000 kjt/d med to kjørefelt. Dermed opplevde trafikantene lite behov for å gjøre tilpasninger, og de opplevde bare marginale effekter og konsekvenser. Resultatene fra undersøkelsen åpner for nye måter å tenke rundt utvikling av fremtidens mer bærekraftige og effektive bytransportsystemer, og viser behov for mer forskning knyttet til kø i urbane transportsystemer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger